Ý nghĩa của từ beatnik là gì:
beatnik nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ beatnik Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa beatnik mình

1

0   0

beatnik


Thanh niên lập dị chống lại những qui ước xã hội, híp pi.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của beatnik
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< fluorescent beautiful >>