Ý nghĩa của từ bao nhiêu là gì:
bao nhiêu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ bao nhiêu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bao nhiêu mình

1

0   0

bao nhiêu


Số lượng nào đó không rõ nhiều hay ít (thường dùng để hỏi). | : ''Hỏi xem cần '''bao nhiêu'''?'' | : ''Cao '''bao nhiêu'''?'' | : ''Trong '''bao nhiêu''' lâu?'' | : ''Tr [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

bao nhiêu


đ. 1 Số lượng nào đó không rõ nhiều hay ít (thường dùng để hỏi). Hỏi xem cần bao nhiêu? Cao bao nhiêu? Trong bao nhiêu lâu? Trăng bao nhiêu tuổi trăng già?... (cd. [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

bao nhiêu


đ. 1 Số lượng nào đó không rõ nhiều hay ít (thường dùng để hỏi). Hỏi xem cần bao nhiêu? Cao bao nhiêu? Trong bao nhiêu lâu? Trăng bao nhiêu tuổi trăng già?... (cd.). Bao nhiêu cũng được. ...Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu (cd.). 2 (thường dùng trong câu cảm xúc hoặc câu có ý p [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

bao nhiêu


số lượng không rõ nhiều hay ít (thường dùng để hỏi) cần bao nhiêu thời gian? bao nhiêu cũng được "Trăng bao nhiểu tuổi trăng g [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

bao nhiêu


kati (tính từ) kittaka
Nguồn: phathoc.net

Thêm ý nghĩa của bao nhiêu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ba hoa đấu tranh >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa