Ý nghĩa của từ bacteremia là gì:
bacteremia nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ bacteremia. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bacteremia mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bacteremia


Nhiễm trùng huyết.
Nguồn: hmu.edu.vn

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bacteremia


Nhiễm khuẩn huyết
Nguồn: vsem.org.vn

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bacteremia


Nhiễm trùng máu.
Nguồn: vi.house.wikia.com

<< bacony degeneration bacteri >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa