Ý nghĩa của từ bất hoặc là gì:
bất hoặc nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ bất hoặc Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bất hoặc mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bất hoặc


Thông tỏ sự đời. | :''Tam thập nhi lập, Tú thập bất hoặc, Ngũ thập tri thiên mệnh'' — Đàn ông tuổi 30 thì làm nên sự nghiệp, tuổi 40 thì thông tỏ sự đời, trên tuổi 50 thì hiểu được cả mệnh trời. [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< đại học công lập bách chiến bách thắng >>