Ý nghĩa của từ bạc nhạc là gì:
bạc nhạc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ bạc nhạc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bạc nhạc mình

1

1   0

bạc nhạc


d. (hoặc t.). Thịt chỉ có màng dai không có nạc (thường là thịt bò). Miếng bạc nhạc.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

0   0

bạc nhạc


. Thịt chỉ có màng dai không có nạc (thường là thịt bò). | : ''Miếng '''bạc nhạc'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

bạc nhạc


d. (hoặc t.). Thịt chỉ có màng dai không có nạc (thường là thịt bò). Miếng bạc nhạc.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "bạc nhạc". Những từ phát âm/đánh [..]
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của bạc nhạc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< băng hà bản xứ >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa