Ý nghĩa của từ avid là gì:
avid nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ avid Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa avid mình

1

0   0

avid


Khao khát, thèm khát, thèm thuồng. | Tham lam.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của avid
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< avian ethnologue >>