Ý nghĩa của từ aviation là gì:
aviation nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ aviation Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa aviation mình

1

0   0

aviation


Hàng không; thuật hàng không. | Hàng không. | : '''''Aviation''' civile/privée'' — hàng không dân sự/tư nhân | : ''Compagnie d’aviation'' — công ty hàng không | : ''Lignes [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của aviation
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< originalité original >>