Ý nghĩa của từ avian là gì:
avian nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ avian Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa avian mình

1

0   0

avian


''(kỹ thuật)'' Loài chim. | : '''avian''' incubation: sự ấp trứng của chim | : '''avian''' influenza: cúm chim/gà/gia cầm.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của avian
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< averse avid >>