Ý nghĩa của từ averse là gì:
averse nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ averse Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa averse mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

averse


Chống lại, ghét. | Không thích, không muốn. | Mưa rào.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< avatar avian >>