Ý nghĩa của từ autisme là gì:
autisme nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ autisme Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa autisme mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

autisme


Sự tự kỷ.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< ourlet auto >>