Ý nghĩa của từ authority là gì:
authority nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ authority. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa authority mình

1

0   0

authority


Uy quyền, quyền lực, quyền thế. | : ''to exercise '''authority''' over somebody'' — có quyền lực đối với ai | Uỷ quyền. | nhà cầm quyền, nhà chức trách, nhà đ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

authority


[ɔ:'θɔriti]|danh từ uy quyền, quyền lực, quyền thếshe now has authority over the people she used to take orders from bây giờ bà ta có quyền đối với những người mà trư [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

0   0

authority


| authority authority (ə-thôrʹĭ-tē, ə-thŏrʹ-, ô-thôrʹ-, ô-thŏrʹ-) noun Abbr. auth. 1. a. The power to enforce laws, exact o [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

0   0

authority


Uy tín – đánh giá tổng thể về một trang web đã dựa trên một loạt các yếu tố như phổ biến như lưu lượng truy cập, backlinks, số lần chia sẻ của trang web của bạn được trên truyền thông xã hội. Một trang web phổ biến là một trang web có mức đánh giá uy tín cao.
Nguồn: jbi.nguyenvu.me

5

0   0

authority


Là quyền để  áp dụng quản lý nguồn lực của dự án, nền tảng ra quyết định, hoặc để phê duyệt một việc nào đó.
Nguồn: vietpmp.wordpress.com

Thêm ý nghĩa của authority
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< aunt away >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa