Ý nghĩa của từ antivenin là gì:
antivenin nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ antivenin Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa antivenin mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

antivenin


Thuốc chữa rắn cắn.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< antithrombin antiwhite >>