Ý nghĩa của từ antithrombin là gì:
antithrombin nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ antithrombin. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa antithrombin mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

antithrombin


Chất chống đông máu.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

antithrombin


Kháng thrombin
Nguồn: vsem.org.vn
<< sexualize antivenin >>