Ý nghĩa của từ annatto là gì:
annatto nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ annatto Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa annatto mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

annatto


Màu vàng đỏ.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< anna annotation >>