Ý nghĩa của từ annatto là gì:
annatto nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ annatto Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa annatto mình

1

0   0

annatto


Màu vàng đỏ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của annatto
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< anna annotation >>