Ý nghĩa của từ anise là gì:
anise nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ anise Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa anise mình

1

0   0

anise


Cây anit (thuộc) họ hoa tán.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của anise
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< anion ankle >>