Ý nghĩa của từ anh ánh là gì:
anh ánh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ anh ánh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa anh ánh mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anh ánh


(láy).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anh ánh


t. x. ánh2 (láy).
Nguồn: vdict.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anh ánh


t. x. ánh2 (láy).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anh ánh


hơi ánh lên mái tóc đen anh ánh
Nguồn: tratu.soha.vn

<< an ủi anh đào >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa