Ý nghĩa của từ anabaptiste là gì:
anabaptiste nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ anabaptiste Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa anabaptiste mình

1

0   0

anabaptiste


| Tín đồ giáo phái rửa tội lại.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của anabaptiste
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< informal informant >>