Ý nghĩa của từ altimeter là gì:
altimeter nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ altimeter. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa altimeter mình

1

0   0

altimeter


Cái đo độ cao. | : ''reflection '''altimeter''''' — cái đo độ cao phản xạ
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

altimeter


Chức năng đo độ cao bằng cách đo những thay đổi trong áp suất khí quyển. Altimeter là một tính năng rất phổ biến trong dòng đồng hồ dành cho phi công / ngườ [..]
Nguồn: h2vn.net

3

0   0

altimeter


Chức năng đo độ cao bằng cách đo những thay đổi trong áp suất khí quyển. Altimeter là một tính năng rất phổ biến trong dòng đồng hồ dành cho phi công.
Nguồn: h2vn.net

4

0   0

altimeter


Chức năng đo độ cao bằng cách đo những thay đổi trong áp suất khí quyển. Altimeter là một tính năng rất phổ biến trong dòng đồng hồ dành cho phi công / ngườ [..]
Nguồn: donghotantan.vn

Thêm ý nghĩa của altimeter
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< soloist solipsism >>