Ý nghĩa của từ almucantar là gì:
almucantar nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ almucantar Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa almucantar mình

1

0   0

almucantar


Vĩ tuyến thiên văn.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của almucantar
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< wag animatronics >>