Ý nghĩa của từ alkaloid là gì:
alkaloid nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ alkaloid. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa alkaloid mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alkaloid


Ancaloit.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alkaloid


chất hữu cơ gây phản ứng kiềm, có trong một số cây, và là một chất độc dùng làm thuốc chữa bệnh.
Nguồn: tratu.soha.vn

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alkaloid


Ancaloit là cách chuyển tự sang dạng Việt hóa nửa chừng của alkaloid (tiếng Anh) hay alcaloïde (tiếng Pháp) hoặc алкалоид (tiếng Nga). Một cách chặt chẽ thì nó là amin nguồn gốc tự nhiên do thực vật t [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org
<< alkali alleluia >>