Ý nghĩa của từ aigrir là gì:
aigrir nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ aigrir Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa aigrir mình

1

0   0

aigrir


Làm chua ra. | : ''La chaleur '''aigrit''' le vin'' — sự nóng bức khiến cho rượu vang trở chua | Làm cho bực tức cau có. | Chua ra, trở chua.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của aigrir
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< syllabus aiguiller >>