Ý nghĩa của từ aggregator là gì:
aggregator nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ aggregator Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa aggregator mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aggregator


Là một dịch vụ để tập hợp thông tin được cung cấp từ một hoặc nhiều trang web và tập hợp thông tin này được truy cập qua nhiều địa chỉ. Đôi khi còn được gọi là RSS aggregator, feed aggregator, feed re [..]
Nguồn: za-kaddafi.org
<< Từ Điển Thuật Ngữ Control structure >>