Ý nghĩa của từ aegis là gì:
aegis nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ aegis. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa aegis mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aegis


Sự che chở, sự bảo hộ, sự bảo vệ. | : ''under the '''aegis''' of'' — dưới sự che chở của
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aegis


airborne early-warning ground integration segment: (các) hệ thống tích hợp thông tin cảnh báo phòng không.
Nguồn: vnmilitaryhistory.net
<< sloot aegrotat >>