Ý nghĩa của từ adp là gì:
adp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ adp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa adp mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adp


Truy cập dữ liệu tự động (automatic data proccessing).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adp

Nguồn: vnmilitaryhistory.net
<< additivity adt >>