Ý nghĩa của từ adorn là gì:
adorn nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ adorn Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa adorn mình

1

0   0

adorn


Tô điểm, trang điểm; trang trí, trang hoàng. | : ''to '''adorn''' oneself with jewels'' — trang điểm bằng châu ngọc | : ''to '''adorn''' a room with flowers'' — trang trí căn [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của adorn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< beach batten >>