Ý nghĩa của từ adaxial là gì:
adaxial nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ adaxial Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa adaxial mình

1

0   0

adaxial


Hướng trục, bên trục, gần trục, dính trục.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của adaxial
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ad addax >>