Ý nghĩa của từ acas là gì:
acas nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ acas. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa acas mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acas


Dịch vụ trọng tài, hoà giải và cố vấn (Advisory, Conciliation and Arbitration Service).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acas


Là hệ thống tránh va chạm trên không
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acas


automatic chemical alarm system: hệ thống tự động cảnh báo vũ khí hóa học.
Nguồn: vnmilitaryhistory.net

<< Entscheidungsproblem acclimatisation >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa