Ý nghĩa của từ abrasite là gì:
abrasite nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ abrasite Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa abrasite mình

1

0   0

abrasite


kv. abrazit, alundum
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

Thêm ý nghĩa của abrasite
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< abichite abrasives >>