Ý nghĩa của từ abo là gì:
abo nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ abo Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa abo mình

1

0   0

abo


Thổ dân (Uc, lóng, sỉ nhục).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của abo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< abbot abortion >>