Ý nghĩa của từ ablaut là gì:
ablaut nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ablaut Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ablaut mình

1

0   0

ablaut


Aplau.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của ablaut
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< abhorrence abnormal >>