Ý nghĩa của từ ablative là gì:
ablative nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ablative Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ablative mình

1

0   0

ablative


(thuộc) cách công cụ. | Cách công cụ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của ablative
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ablation able-bodied >>