Ý nghĩa của từ abjection là gì:
abjection nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ abjection Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa abjection mình

1

0   0

abjection


Sự hèn hạ, sự thấp hèn, sự đê tiện. | Sự đê hèn, sự ti tiện. | : ''Vivre dans l’abjection'' — sống đê hèn
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của abjection
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< abiotic abjure >>