Ý nghĩa của từ abduct là gì:
abduct nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ abduct Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa abduct mình

1

0   0

abduct


Bắt cóc, cuỗm đi, lừa đem đi (người đàn bà... ). | Rẽ ra, giạng ra.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của abduct
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< abdomen abduction >>