Ý nghĩa của từ abaci là gì:
abaci nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ abaci Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa abaci mình

1

0   0

abaci


Bàn tính. | : ''to move counters of an abacus; to work an abacus'' — tính bằng bàn tính, gảy bàn tính | . | Đầu cột, đỉnh cột.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của abaci
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< spectrum abacus >>