Ý nghĩa của từ Zero-day là gì:
Zero-day nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Zero-day Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Zero-day mình

1

0   0

Zero-day


Là lỗ hồng bảo mật trên phần mềm chưa được nhà sản xuất vá lỗi. Báo cáo gần đây của Microsoft cho biết có rất ít các mối đe dọa lớn đối với lỗ hồng Zero-day. Tuy nhiên, theo các chuyên gia bảo mật, người dùng không nên mất cảnh giác, hãy thường xuyên theo dõi thông t [..]
Nguồn: forum.bkav.com.vn

Thêm ý nghĩa của Zero-day
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< EXIF Remote code execution >>