Ý nghĩa của từ Z là gì:
Z nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ Z. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Z mình

1

9   5

Z


+ Là chữ cuối cùng trong bảng chữ cái tiếng anh
+ Để chỉ giấc ngủ
VD: I got five hour z's last night ( Tôi ngủ 5 tiếng tối qua)
+ Điểm rất kém
+ Có nghĩa là không
+ Được dùng khi chat với nghĩa bạn bối rối, không biết cảm nhận thế nào
vuvu - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

2

7   4

Z


Z, z là chữ 26 và cuối cùng trong phần nhiều chữ cái dựa trên Latinh nhưng thường không được sử dụng trong chữ cái tiếng Việt.
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

4   4

Z


Z(4430) hạt meson cộng hưởng được phát hiện lần đầu tiên bởi thí nghiệm Belle vào năm 2007. Nó có khối lượng vào khoảng 4.430 MeV/c2. Hạt cộng hưởng n [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

4   5

Z


© Copyright by Y học NET.2008 | Email: webmaster@yhoc-net.com |  Vui lòng ghi rõ nguồn www.yhoc-net.com khi phát hành lại thông tin từ website n&agr [..]
Nguồn: tudienykhoa.net

5

3   5

Z


Z. | Ẩn số z. | Z. | : ''Un '''z''' minuscule'' — một chữ z thường | Ẩn số thứ ba. | (quân sự) hơi độc. | : ''Compagnie '''Z''''' — đại đội hơi độc | : [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của Z
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Kho bảo thuế Anaphylactic >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa