Ý nghĩa của từ Xơ cua là gì:
Xơ cua nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Xơ cua. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Xơ cua mình

1

0   0

Xơ cua


(Khẩu ngữ) có sẵn để thay thế khi cần thiết xe có lốp xơ cua Đồng nghĩa: dự phòng
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Xơ cua


Xơ cua từ danh từ tiếng Pháp "Secour", như bánh xe "xơ cua", có nghĩa là bánh xe dư trên xe để phòng hờ một cái bánh xe bị xẹp vì cán vào đinh.
Ẩn danh - Ngày 07 tháng 4 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Xơ cua
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Xăng đan Xơ múi >>