Ý nghĩa của từ Xách mé là gì:
Xách mé nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Xách mé Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Xách mé mình

1

1   1

Xách mé


(cách nói năng) xấc xược, thiếu lịch sự, thiếu lễ phép ăn nói xách mé hỏi một câu xách mé Đồng nghĩa: xếch m&ea [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Xách mé
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Xác vờ Xái >>