Ý nghĩa của từ Xác thịt là gì:
Xác thịt nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Xác thịt Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Xác thịt mình

1

1   0

Xác thịt


thể xác của con người, thường dùng để nói về khoái lạc tầm thường thú vui xác thịt
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Xác thịt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Xác suất Xác tín >>