Ý nghĩa của từ Vi khí hậu là gì:
Vi khí hậu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Vi khí hậu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Vi khí hậu mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Vi khí hậu


khí hậu của một vùng rất nhỏ (như ở một thung lũng, sườn núi, cánh rừng, v.v.), có những đặc điểm khác biệt với các vùng lân cận môi [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Vi khí hậu


Vi khí hậu là một vùng khí quyển địa phương có khí hậu khác biệt với xung quanh. Thuật ngữ này cũng được dùng để chỉ một khu vực nhỏ từ vài mét vuông (khu vườn) hay các khu vực rộng lớn hơn. Vi khí hậ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org
<< Vi hành Vi la >>