Ý nghĩa của từ Vi diệu là gì:
Vi diệu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Vi diệu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Vi diệu mình

1

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Vi diệu


Abstruse, recondite, mysterious.
Nguồn: buddhismtoday.com

2

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Vi diệu


"Vi diệu" là một cụm từ nổi lên trong những năm gần đây tại Việt Nam. Nó xuất phát từ danh hài Trấn Thành, ý chỉ những điều kì diệu, không thể ngờ tới. Khi nói cụm từ này người ta còn kết hợp động tác tay xoay vòng. "Vi diệu" rất phổ biến từ già trẻ gái trai ai cũng thích thú hưởng ứng
nghĩa là gì - 00:00:00 UTC 23 tháng 6, 2019

3

0 Thumbs up   4 Thumbs down

Vi diệu


Interesting in many different ways. .. .. .. .. .. .. ..
pim_vi - 00:00:00 UTC 19 tháng 8, 2022
<< Vân tập Vi đà >>