Ý nghĩa của từ VCD là gì:
VCD nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ VCD. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa VCD mình

1

0   0

VCD


(A: Video Compact Disk đĩa nén hình ảnh và âm thanh, viết tắt) đĩa quang ghi dữ liệu phim ảnh, có thể phát lại trên đầu video, c&a [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

VCD


 • đổi Video CD
 • Nguồn: vi.wikipedia.org

  3

  0   0

  VCD


  Trong tiếng Việt, từ "vcd" ghi tắt của cụm từ "vãi cả đái". từ này thể hiện cảm xúc ngạc nhiên trước một người, một hành động, sự vật, sự việc trên cả đáng ngạc nhiên.
  DT - Ngày 22 tháng 10 năm 2020

  Thêm ý nghĩa của VCD
  Số từ:
  Tên:
  E-mail: (* Tùy chọn)

  << VAT,Thuế giá trị gia tăng Va-dơ-lin,Vaseline >>
  Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
  Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

  Thêm ý nghĩa