Ý nghĩa của từ Vựa lúa là gì:
Vựa lúa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Vựa lúa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Vựa lúa mình

1

3   0

Vựa lúa


Kho thóc hay vựa thóc, vựa lúa, kho lúa hoặc kho lương là một nhà kho chuyên dụng dùng để chứa ngũ cốc đã được gặt đập hoặc thức ăn chăn nuôi cho gia súc [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

2   1

Vựa lúa


vùng sản xuất ra nhiều thóc gạo đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa của cả nước
Nguồn: tratu.soha.vn

3

0   0

Vựa lúa


Biến nẻo ngủm nghĩ niệu nghìn bích non kém ngon ngọt
Nhân - Ngày 20 tháng 4 năm 2020

4

0   2

Vựa lúa


dhaññāgāra , kusūla (nam)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của Vựa lúa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Vững vàng Watt-giờ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa