Ý nghĩa của từ Vô ưu là gì:
Vô ưu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Vô ưu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Vô ưu mình

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Vô ưu


"Vô" nghĩa là không còn "ưu" nghĩa là ưu điểm. Như vậy cụm từ "vô ưu" có nghĩa là không có ưu điểm gì, không có tác dụng hiệu quả của một sản phẩm nào đó
Ví dụ: Loại dầu gội này quả thật vô ưu, dùng không thấy hiệu quả gì.
nghĩa là gì - 00:00:00 UTC 15 tháng 7, 2019

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Vô ưu


Asoka (S). Without sorrow, not feeling or not causing sorrow.
Nguồn: buddhismtoday.com

3

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Vô ưu


Vô ưu: ưu có nghĩa là tức giận, vô ưu là không phiền muộn, không ghen ghét. Vô ngã vô ưu là không có cái tôi lơn thì không có muộn ohiền, không có đâu khổ.
Nghĩa thứ hai: ưu là điểm tích cực, tốt.
Văn Đạt - 00:00:00 UTC 18 tháng 1, 2022

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Vô ưu


Vô ưu nghĩa là vô tư , không lo không nghĩ .
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 24 tháng 5, 2018

<< Vô ương số kiếp Vô ưu vương >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa