Ý nghĩa của từ Vô ưu là gì:
Vô ưu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Vô ưu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Vô ưu mình

1

1   1

Vô ưu


"Vô" nghĩa là không còn "ưu" nghĩa là ưu điểm. Như vậy cụm từ "vô ưu" có nghĩa là không có ưu điểm gì, không có tác dụng hiệu quả của một sản phẩm nào đó
Ví dụ: Loại dầu gội này quả thật vô ưu, dùng không thấy hiệu quả gì.
nghĩa là gì - Ngày 15 tháng 7 năm 2019

2

0   1

Vô ưu


Asoka (S). Without sorrow, not feeling or not causing sorrow.
Nguồn: buddhismtoday.com

3

1   2

Vô ưu


Vô ưu: ưu có nghĩa là tức giận, vô ưu là không phiền muộn, không ghen ghét. Vô ngã vô ưu là không có cái tôi lơn thì không có muộn ohiền, không có đâu khổ.
Nghĩa thứ hai: ưu là điểm tích cực, tốt.
Văn Đạt - Ngày 18 tháng 1 năm 2022

4

0   1

Vô ưu


Vô ưu nghĩa là vô tư , không lo không nghĩ .
Ẩn danh - Ngày 24 tháng 5 năm 2018

Thêm ý nghĩa của Vô ưu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Vô ương số kiếp Vô ưu vương >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa