Ý nghĩa của từ Vân tâm là gì:
Vân tâm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Vân tâm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Vân tâm mình

1

0   0

Vân tâm


Clouded heart, depressed.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Vân tâm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Vân môn Vân tập >>