Ý nghĩa của từ Vân Khanh là gì:
Vân Khanh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Vân Khanh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Vân Khanh mình

1

3   0

Vân Khanh


Vân : mây, Khanh : theo tư liệu Hán cổ có nghĩa là một loại chức tước trong hàng ngũ Tam Công, Cửu Khanh do Lý Tư (Thừa tướng nước Đại Tần thời Tần Thủy Hoàng tạo dựng nên). Vân Khanh tổng thể đại ý nghĩa là đường mây rộng bước, cuộc đời êm đềm, lãng mạn như những áng mây trôi. Ám chỉ : Làm quan thì thênh thang rộng bước, sống cuộc đời nhàn nhã êm đẹp.
Lục Bình - Ngày 07 tháng 4 năm 2020

2

1   0

Vân Khanh


Đây là bên phổ biến thường dùng để đặt tên cho các bé gái ở Việt Nam:
Vân: đám mây
Khanh: thanh thoát, nhẹ nhàng
Tên Vân Khanh với ý nghĩa con sẽ mang vẻ đẹp thnah thoát như những đám mây trôi trên bầu trời
thanhthanh - Ngày 09 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của Vân Khanh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Phương Quỳnh Thiên Thanh >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa