Ý nghĩa của từ Tuyển quân là gì:
Tuyển quân nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Tuyển quân Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tuyển quân mình

1

0   0

Tuyển quân


tuyển người vào quân đội đợt tuyển quân
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Tuyển quân
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Tuyệt diệt Tuyển khoáng >>