Ý nghĩa của từ Turbo là gì:
Turbo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ Turbo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Turbo mình

1

2   2

Turbo


Tăng áp của động cơ sử dụng khí xả làm quay cánh quạt.
Nguồn: kienthuc.net.vn

2

2   2

Turbo


Tăng áp của động cơ sử dụng khí xả làm quay cánh quạt.
Nguồn: infonet.vn

3

0   0

Turbo


Tính từ:
- Được sử dụng để mô tả một động cơ hoặc máy trong đó năng lượng được tạo ra bởi một tua bin
- Rất lớn, mạnh mẽ,...
Vì vậy nó cũng được dùng để dặt biệt danh cho Kim Jongkook, một thành viên có sức mạnh vượt trội trong Running Man.
la gi - Ngày 30 tháng 9 năm 2019

4

2   3

Turbo


Thiết kế tăng áp của động cơ.
Nguồn: daidothanh.com

5

2   3

Turbo


Tăng áp của động cơ sử dụng khí xả làm quay cánh quạt.
Nguồn: plo.vn

6

2   4

Turbo


Có tính nhanh, có tính tốc độ. | Ốc xà cừ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

7

2   4

Turbo


Turbo phần lớn chỉ động cơ tăng áp và cũng chỉ: Turbo, Colombia, thành phố cảng ở Colombia Marcius Turbo, tướng La Mã thế kỷ 2 Turbo (tàu), tàu cao tốc ở Canada th [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

8

2   4

Turbo


Tăng áp của động cơ sử dụng khí xả làm quay cánh quạt.
Nguồn: kiamorning.com.vn

9

0   3

Turbo


Tăng áp của động cơ sử dụng khí xả làm quay cánh quạt.
Nguồn: kiavinh.com

Thêm ý nghĩa của Turbo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< SAE Van >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa