Ý nghĩa của từ Trúc Linh là gì:
Trúc Linh nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Trúc Linh Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Trúc Linh mình

1

4 Thumbs up   1 Thumbs down

Trúc Linh


+, "Trúc": là một loại cây có cùng họ với cây tre. Thân có màu vàng, có nhièu đốt, lá mọc thành từng chùm, mọc nhiều ở phần ngọn cây. Trúc là một loại cây trong bộ tứ quý ở Việt Nam (Tùng, Cúc, Trúc, Mai). Cây trúc là biểu tượng của người quân tử, có tấm lòng ngay thẳng..

+, "Linh": linh thiêng,..

=> Trúc Linh: cây trúc linh thiêng
ThuyNguyen - 00:00:00 UTC 9 tháng 8, 2013
<< Gia Khiêm Kim Loan >>