Ý nghĩa của từ Trùng roi là gì:
Trùng roi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Trùng roi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Trùng roi mình

1

1   0

Trùng roi


nhóm sinh vật có cấu tạo đơn bào đơn giản nhất, cơ thể có chất nguyên sinh, kéo dài thành hình cái roi để di động trong nước. [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   0

Trùng roi


(Flagellata = Mastigophora; cg. Trùng tiên mao), một trong số 6 lớp của ngành Động vật nguyên sinh (Protozoa), gồm các loài động vật nguyên sinh nguyên thuỷ, có cơ quan vận động là roi (1 hoặc nhiều roi). Có dạng hình thoi, hình trứng, hình cầu, hình trụ, vv. Kích thước từ 2 – 5 m đến 1 mm. Có khoảng hơn 8 nghìn loài, sống phổ biến ở nước ngọt, nướ [..]
Nguồn: yhvn.vn

3

1   0

Trùng roi


(Flagellata = Mastigophora; cg. Trùng tiên mao), một trong số 6 lớp của ngành Động vật nguyên sinh (Protozoa), gồm các loài động vật nguyên sinh nguyên thuỷ, có cơ quan vận động là roi (1 hoặc nhiều roi). Có dạng hình thoi, hình trứng, hình cầu, hình trụ, vv. Kích thước từ 2 - 5 μm đến 1 mm. Có khoảng hơn 8 nghìn loài, sống phổ biến ở nước ngọt, nư [..]
Nguồn: daitudien.net

4

1   0

Trùng roi


Trùng roi sống trong nước: ao, hồ, đầm, ruộng, vũng nước mưa. Lớp Trùng roi (Flagellata) bao gồm trùng roi xanh, tập đoàn trùng roi cùng khoảng hơn 8 nghìn loài động vật nguyên sinh nguyên thủy khác s [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Trùng roi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Trùng triềng,Tròng trành Trùng lặp >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa